Marktgelden

  • U betaalt marktgeld als u een plaats op de wekelijkse markt in Heemstede of Zandvoort heeft
  • Het marktgeld in Zandvoort betaalt u rechtstreeks aan de gemeente en niet via GBKZ
Naar betalen

  • dagplaats per strekkende meter: € 3,90
  • vaste plaats per strekkende meter per kwartaal: € 44,30
  • standwerkplaats per strekkende meter: € 3,90

Per strekkende meter betekent dat de gemeente bij de berekening van het marktgeld de breedte van de plaats niet meetelt.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken