Roerende zaakbelasting

 • U betaalt roerende zaakbelasting over een woning of bedrijfspand die meestal op dezelfde plek staat of ligt maar zich ook kan verplaatsen
 • Voorbeelden van roerende zaken zijn een woonboot en een stacaravan
 • Deze belasting is ook wel bekend als belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
Naar betalen

Hoeveel roerende zaakbelasting u betaalt hangt af van de gemeente waar u woont en de waarde van uw woning of pand. Deze waarde stelt uw gemeente ieder jaar opnieuw vast. U krijgt geen vermindering op uw aanslag als u tijdens het kalenderjaar uw roerende zaak:

 • verkoopt
 • niet langer huurt of gebruikt
 • erft

Bij verkoop verrekent de notaris de roerende zaakbelasting meestal wel met de nieuwe eigenaar.

 • eigenaar woning: 0,1078 % van waarde
 • eigenaar bedrijfspand: 0,3926 % van waarde
 • huurder of gebruiker van bedrijfspand: 0,2435 % van waarde

 • eigenaar woning: 0,0793% van waarde
 • eigenaar bedrijfspand: 0,2897 % van waarde
 • huurder of gebruiker van bedrijfspand: 0,2392 % van waarde

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken