WOZ-waarde

  • Uw gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond
  • Dit wordt de waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde
  • De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting
  • Vraag de WOZ-waarde op van uw woning bij het landelijke WOZ-waardeloket
  • Neem voor de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of stuk grond contact op met GBKZ
Naar WOZ-waardeloket Naar contact GBKZ

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken