BIZ Heemstede Centrum

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

  • U betaalt een BIZ-bijdrage als u aan het begin van het kalenderjaar de gebruiker bent van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient (niet-woning) en die binnen het voor de BIZ aangewezen gebied ligt. Als de niet-woning leegstaat, dan betaalt de eigenaar de BIZ-bijdrage.
  • Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van de niet-woning.
  • De volledige opbrengst gaat naar de Stichting BIZ Heemstede Centrum. De Stichting BIZ Heemstede Centrum voert activiteiten uit die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of economische ontwikkeling in het BIZ-gebied.