BIZ Heemstede Centrum

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Gebruikersbelasting

  • U betaalt een BIZ-bijdrage als u aan het begin van het kalenderjaar de gebruiker bent van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient (niet-woning) en die binnen het voor de BIZ aangewezen gebied ligt. Als de niet-woning leegstaat, dan betaalt de eigenaar de BIZ-bijdrage
  • Het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van de niet-woning
  • De volledige opbrengst gaat naar de Stichting BIZ Heemstede Centrum. De Stichting BIZ Heemstede Centrum voert activiteiten uit die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of economische ontwikkeling in het BIZ-gebied

Eigenarenbelasting

  • U betaalt een BIZ-bijdrage als u aan het begin van het kalenderjaar de eigenaar bent van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient (niet-woning) en die binnen het voor de BIZ aangewezen gebied ligt
  • Het tarief is € 350,00 per onroerende zaak
  • De volledige opbrengst gaat naar de Stichting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de BIZ of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BIZ