Afvalstoffenheffing

 • U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw afval door uw gemeente
 • U betaalt deze heffing als huurder of eigenaar van een woning
Naar betalen

 • container van 140 liter: € 303,74
 • container van 240 liter: € 522
 • verzamelcontainer: € 322

Verandert u tijdens het jaar naar een grotere of kleinere afvalcontainer, dan verandert ook het tarief dat u betaalt. Zie grotere of kleinere afvalcontainer.

 • container van 120 tot 140 liter: € 327,38
 • container van 240 liter: € 409,23
 • ondergrondse afvalpas met 100 tikken: € 327,38
 • ondergrondse afvalpas met 200 tikken: € 409,23
 • per 100 gele huisvuilzakken: € 327,38

Verandert u tijdens het jaar naar een grotere of kleinere afvalcontainer of een afvalpas met meer of minder tikken, dan verandert ook het tarief dat u betaalt. 

 • als u alleen woont: € 219,70
 • als u met meer mensen samenwoont: € 300,20
 • extra container van 140 liter: € 127
 • extra container van 240 liter: € 168,30

De afvalstoffenheffing berekenen we op basis van uw situatie op 1 januari.

 • Verhuist u binnen dezelfde gemeente? Dan heeft dit alleen gevolgen voor uw belastingaanslag als de grootte van uw afvalcontainer of het aantal personen op het nieuwe adres verandert.  
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan schrijft u zich in bij uw nieuwe gemeente. U krijgt automatisch een vermindering van het aanslagbedrag. Verhuist u bijvoorbeeld op 15 juni naar een andere gemeente? Dan krijgt u het aanslagbedrag over de resterende maanden terug.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.