Privacyverklaring

De afdelingen Belastingen van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort werken samen in Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ). Bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen verwerkt GBKZ persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door GBKZ. Voor de algemene privacyverklaring van de gemeente Heemstede, de gemeente Bloemendaal en de gemeente Zandvoort kunt u op hun website kijken.