WOZ-waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte (GBO)

Uw gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.
Kijk ook op Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Het rekenen met de gebruikersoppervlakte in plaats van de inhoud kan invloed hebben op de WOZ-waarde van een woning. Er zijn bijvoorbeeld woningen die veel bergruimte hebben onder een schuine kap. Vóór de wijziging werd dit oppervlak (onder de 1,5 meter stahoogte) meegenomen in de schatting van de waarde. Vanaf 2022 niet meer.

Hoe bepalen wij de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. 

Een taxateur bekijkt onder andere de volgende gegevens:

  • Marktwaarde
  • Ligging
  • Soort woning
  • Grootte van de kavel
  • Grootte van de woning
  • Bouwjaar van de woning
  • Aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging etc.
  • Kwaliteit, onderhoud en voorzieningen

Animatiefilm

Bekijk ons animatiefilmpje op YouTube over het bepalen van de WOZ-waarde.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

U kunt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde bepaald is. In het taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Daarmee kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend.Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Naar de website van het WOZ-waardeloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan kunt u binnen 6 weken na het ontvangen van uw WOZ-beschikking bezwaar maken