Uw nieuwe WOZ-waarde voor 2023

Op uw aanslagbiljet staat uw nieuwe WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar. Dit is de geschatte marktwaarde die uw onroerend goed op 1 januari 2022 (de verplichte wettelijke waardepeildatum) bij een verkoop onder meeste ideale omstandigheden zou hebben opgebracht. Zoals bekend hebben de huizenprijzen het afgelopen jaar in elk segment, een flinke waardestijging ondergaan. De WOZ-waarde van uw woning zal dan ook waarschijnlijk voor 2023 ten opzichte van vorig jaar, flink hoger zijn. Op uw taxatieverslag kunt u zien welke verkopen de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde van uw woning mee te onderbouwen en te bepalen.

Op het moment dat u de nieuwe WOZ-beschikking ontvangt (medio februari 2023) krijgen de ontwikkelingen op de huizenmarkt volop aandacht in de media. Makelaars signaleren ook al een tijdje dat de huizenmarkt afkoelt. Het begon met minder kijkers en minder biedingen in het voorjaar van 2022. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de stijging van de hypotheekrente, de toegenomen inflatiecijfers en de energiecrisis. De eerste prijsdalingen wijzen erop dat de huizenmarkt inmiddels zijn top heeft bereikt.

De gevolgen van deze trendbreuk op de huizenmarkt zal echter pas bij uw WOZ-beschikking 2024, met als waardepeildatum 1 januari 2023 merkbaar zijn op uw WOZ-beschikking. Dit kan betekenen dat recente vraagprijzen soms nu lager kunnen zijn dan de vastgestelde WOZ-waarden voor dit belastingjaar. De reden hiervan is dat de gehanteerde waardepeildatum voor het bepalen van de WOZ-waarde nu eenmaal één jaar voor het huidige belastingjaar ligt.