Hoe berekenen wij de WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Deze maand ontvangt u een aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 met als peildatum 1 januari 2022.

De WOZ-waarde bepaalt onder andere het bedrag dat u betaalt aan onroerendezaakbelasting (OZB). De laatste berichten over de woningmarkt laten zien dat de gemiddelde verkoopprijs en de vraagprijzen van woningen de afgelopen maanden dalen.   

De waardedaling van woningen die in 2022 is ingezet, ziet u nog niet terug in de WOZ-waarden van dit jaar. De gemeente kijkt dit jaar nog naar de verkopen rondom de verplichte peildatum van 1 januari 2022. Het effect van de actuele marktontwikkelingen vindt u pas terug op het aanslagbiljet van 2024. De verplichte peildatum daarvan is 1 januari 2023.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde?

Lees meer op onze webpagina en bekijk daar het filmpje over de bepaling van de WOZ-waarde.