GBKZ mag aanslagen en WOZ-waarden verzenden van Waarderingskamer

Eind februari 2023 verstuurt GBKZ weer belastingaanslagen lokale heffingen. Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van onroerende zaken, zoals woningen. De Waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven aan GBKZ om de WOZ-waarden bekend te maken. Hiermee geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door GBKZ voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk? 

De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking en gemeenten taxaties van onroerende zaken, zoals huizen, goed uitvoeren. De WOZ-waarde voor 2023 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2022. De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd. Inwoners, die vinden dat hun WOZ-waarde niet klopt, kunnen contact opnemen met GBKZ. Door eerst te bellen met GBKZ is bezwaar maken vaak helemaal niet meer nodig.

Aanslag via Berichtenbox MijnOverheid

Aan klanten die hebben aangegeven dat ze de aanslag graag digitaal willen ontvangen, stuurt GBKZ de aanslagen via MijnOverheid. Let op: GBKZ stuurt nooit aanslagen per e-mail.