Kwijtschelding belastingen

 • Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen
 • Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen
 • U kunt als ondernemer geen kwijtschelding aanvragen voor zakelijke lasten
Inloggen met DigiD Aanvraag kwijtschelding

Niet betalen

 • Heeft u nog geen besluit op uw verzoek tot kwijtschelding ontvangen? Dan hoeft u (nog) niet te betalen.
 • Krijgt u kwijtschelding en heeft u al betaald? Dan hoeft u verder niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch terug op uw rekening.

Wel of een deel betalen

 • Krijgt u geen kwijtschelding? Dan moet u de belastingaanslag betalen binnen 14 dagen na de verzenddatum van de brief met dit besluit van de gemeente .
 • Krijgt u geen kwijtschelding en betaalt u via automatische incasso? En zijn de termijnen nog niet voorbij? Dan worden de resterende termijnen afgeschreven van uw rekening.
 • Krijgt u voor een deel kwijtschelding? Dan moet u de rest van de belastingaanslag binnen 14 dagen na de verzenddatum van de brief met dit besluit betalen.
 • Stelt de gemeente uw aanvraag buiten behandeling omdat u deze bijvoorbeeld te laat verstuurde? Dan moet u de belastingaanslag binnen 14 dagen na de verzenddatum van de brief met dit besluit betalen.
 • Heeft u de aanslag al 3 maanden of langer geleden betaald? Dan kunt u geen kwijtschelding meer krijgen.

Voor welke soorten belasting u kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.

Vermogen

Bij de beoordeling van uw verzoek kijken we bij het vermogen naar:

 • bank- en spaartegoed
 • een eigen woning met overwaarde
 • een auto of ander gemotoriseerd voertuig (met een waarde van meer dan € 2.269)
 • overige bezittingen van waarde

Bank- en spaartegoeden zien we pas als vermogen als deze hoger zijn dan het normbedrag voor de kosten van bestaan. In de praktijk komt het er op neer dat u, afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, mag beschikken over deze bedragen.

Bedrag per huishoudingstype

 • Alleenstaande:  € 1.400
 • Alleenstaande ouder:  € 1.600
 • Samenwonend / gehuwd:  € 2.000

Bent u geboren vóór 1-1-1935? Dan mag u nog € 2.269 extra op uw bankrekeningen hebben. Heeft u een energietoeslag ontvangen? Dit bedrag tellen we niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Inkomen

Daarnaast kijken we naar uw inkomsten. Dit is bijvoorbeeld uw loon, uitkering of pensioen. Deze inkomsten toetsen we aan de normbedragen voor de kwijtschelding. Het normbedrag verschilt per huishoudtype.

Aan de hand van uw inkomsten berekenen we de betalingscapaciteit. Uw inkomsten verminderen we met een bedrag voor een aantal vaste lasten, zoals uw woonlasten. Deze berekening hoeft u niet zelf te maken. Als u kwijtschelding aanvraagt, berekenen wij de betalingscapaciteit voor u. Daarnaast is kwijtschelding alleen mogelijk voor aanslagen die niet (of niet langer dan 3 maanden geleden) betaald zijn.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw verzoek tot kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan met een beroepschrift dat u richt aan het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Stuur uw beroepschrift naar GBKZ.