Reclamebelasting

  • U betaalt reclamebelasting als u een openbare aankondiging heeft die zichtbaar is vanaf de openbare weg
  • Dit geldt voor de gemeente Zandvoort
  • De opbrengsten gaan naar het innovatiefonds Zandvoort

Alle ondernemers met een reclame-uiting betalen verplicht mee. Het tarief voor ondernemers in het centrum en op het strand is € 232,10 (gebied 1) en voor de overige ondernemers € 116 (gebied 2) per jaar. 

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken