Onroerendezaakbelasting

 • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of stuk grond
 • U betaalt ook OZB als huurder of gebruiker van een bedrijfspand of stuk grond
Naar betalen

Hoeveel OZB u betaalt, hangt af van de gemeente waar u woont en de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Deze waarde stelt uw gemeente ieder jaar opnieuw vast. U krijgt geen lagere aanslag als u tijdens het kalenderjaar:

 • uw woning, bedrijfspand of stuk grond verkoopt. De notaris verrekent de OZB meestal wel met de nieuwe eigenaar
 • stopt met huren of gebruiken van een bedrijfspand of stuk grond
 • een woning, bedrijfspand of stuk grond erft  

 • eigenaar woning: 0,1031 % van WOZ-waarde
 • eigenaar bedrijfspand of stuk grond: 0,4042 % van WOZ-waarde
 • huurder of gebruiker van bedrijfspand of stuk grond: 0,3222 % van WOZ-waarde

 • eigenaar woning: 0,0648 % van WOZ-waarde
 • eigenaar bedrijfspand of stuk grond: 0,2487 % van WOZ-waarde
 • huurder of gebruiker van bedrijfspand of stuk grond: 0,2054 % van WOZ-waarde

 • eigenaar woning: 0,0638 % van WOZ-waarde
 • eigenaar bedrijfspand of stuk grond: 0,2483 % van WOZ-waarde
 • huurder of gebruiker van bedrijfspand of stuk grond: 0,1394 % van WOZ-waarde