Forensenbelasting

  • U betaalt forensenbelasting als u
    • een woning in Zandvoort heeft
    • zelf niet in de gemeente Zandvoort woont
    • en deze meer dan 90 dagen per jaar voor u zelf beschikbaar heeft
  • Het tarief dat u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw 2e woning
Naar betalen

  • Is de WOZ-waarde van uw 2e woning minder dan € 50.000, dan betaalt u € 739
  • Is de WOZ-waarde van uw 2e woning meer dan € 50.000, dan betaalt u 1,70% van de WOZ-waarde tot een maximaal bedrag van € 2418,50

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken