Bezwaar maken

 • U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
 • Maak liever geen gebruik van WOZ-bureaus. U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
 • Bezwaar maken kan digitaal (met DigiD) of via formulier downloaden
 • Heeft u vragen over de hoogte van uw WOZ-waarde, belt u gerust op, wij staan u graag te woord
 • Stuur uw bezwaar op binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
Inloggen met DigiD Bezwaar maken belastingaanslag Inloggen met DigiD Bezwaar maken parkeerboete Inloggen met DigiD Bezwaar maken invorderingskosten

Geen DigiD? Download het bezwaarformulier

Maakt u geen gebruik van Digid? Download dan het bezwaarformulier van uw onderwerp:

In bezwaar

 • Als u in bezwaar gaat tegen een aanslag moet u nog steeds op tijd betalen.
 • U kunt zelf eenvoudig bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij GBKZ (Digitaal met DigiD of formulier downloaden).
 • Als u een lange toelichting wilt geven op uw bezwaar raden wij u aan deze in een Word document voor te bereiden. U hoeft het bestand dan alleen nog toe te voegen tijdens het invullen van het digitale bezwaar.
 • U krijgt van GBKZ een bevestiging als uw bezwaar is ontvangen.

Hoorzitting

Wilt u uw bezwaar nog mondeling toelichten? Dan kunt u gebruik maken van een hoorzitting. Geef dit aan in uw bezwaar. U krijgt dan een brief om een afspraak te maken voor een hoorzitting.

In beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan via de rechtbank.

Als u een bezwaarschrift indient voor iemand anders is het belangrijk dat u een machtiging met uw bezwaarschrift meestuurt. In deze machtiging schrijft u door wie u bent gemachtigd om het bezwaar namens hem of haar in te dienen. Die persoon moet ook het bezwaarschrift ondertekenen en dateren. Dient u een bezwaarschrift in voor een bedrijf? In dat geval is het belangrijk dat u een uittreksel uit de Kamer van Koophandel meestuurt waarin staat dat u diegene bent die het bezwaarschrift mag indienen.

Maak zelf bezwaar

 • U kunt uiteraard eventueel een deskundige inschakelen, maar dit hoeft niet. GBKZ behandelt alle bezwaarschriften op dezelfde manier. Er is dus geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een deskundige wordt ingediend.
 • Op termijn is het voor u voordeliger om zelf bezwaar aan te tekenen. Waarom? We leggen uit hoe het werkt. Er zijn verschillende deskundigen actief die gratis (no cure no pay) bezwaar voor u willen maken. ‘Gratis’ is eigenlijk helemaal niet gratis. Deze deskundige komt, als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, in aanmerking voor een kostenvergoeding die de gemeente betaalt. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-.
 • De gemeente verrekent deze vergoeding in de belastingtarieven. Uiteindelijk betaalt u met alle woningeigenaren binnen uw gemeente dus wel een prijs voor de deskundige die u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken bij GBKZ is altijd gratis.
 • Let op dat bezwaar maken via een deskundige ook voor u kosten mee kan brengen. Lees daarom de algemene voorwaarden goed. De kans is groot dat u de deskundige een bedrag moet betalen wanneer u de dienstverlening wil beëindigen.

Bezwaar maken is gratis. Gaat u in beroep? Dan betaalt u kosten voor het behandelen van uw zaak door een rechter.

Kostenvergoeding

Maakt u kosten voor het maken van bezwaar? Bijvoorbeeld voor het gebruik maken van een advocaat. Dan vergoedt de gemeente sommige kosten. Geef in uw bezwaar aan welke kosten u heeft gemaakt. U krijgt dan een besluit waarin staat welk bedrag de gemeente vergoedt.