Bezwaar maken

  • U kunt eenvoudig zelf bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Bezwaar maken kan digitaal (met DigiD) of via formulier downloaden
  • Heeft u vragen over de hoogte van uw WOZ-waarde, belt u gerust op, wij staan u graag te woord
  • Stuur uw bezwaar op binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
  • Maak liever geen gebruik van WOZ-bureaus. Deze WOZ-bureaus vragen een proceskostenvergoeding bij de gemeente per succesvolle bezwaarprocedure
Bezwaar maken belastingaanslag (DigiD) Bezwaar maken parkeerboete (DigiD) Bezwaar maken invorderingskosten (DigiD)