Bezwaar maken

  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Bel eerst met GBKZ via (023) 51 26 066 voor een persoonlijke uitleg van de WOZ-waarde en/of belastingaanslag
  • Stuur uw bezwaar op binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
Nu bezwaar maken WOZ/belastingaanslag (pdf, 122 KB) Nu bezwaar maken parkeerbelasting (pdf, 71 KB) Nu bezwaar maken invorderingskosten (pdf, 84 KB)