Bezwaar maken

  • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Bezwaar maken kan digitaal (met DigiD) of via formulier downloaden
  • Bel eerst met GBKZ via (023) 51 26 066 voor een persoonlijke uitleg van de WOZ-waarde en/of belastingaanslag
  • Stuur uw bezwaar op binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
Bezwaar maken belastingaanslag (DigiD) Bezwaar maken parkeerboete (DigiD) Bezwaar maken invorderingskosten (DigiD)