Betalen

  • U kunt betalen per automatische incasso voor onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en de voorlopige aanslag toeristenbelasting Zandvoort. Voor de overige belastingen kunt u niet betalen via automatische incasso. Geef de gemeente toestemming om het bedrag in 7 termijnen af te laten schrijven van uw rekening. Dit heet een machtiging.
  • Automatische incasso kan alleen voor bedragen boven € 70,-
  • Of u kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer van uw gemeente. Noem het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat in de omschrijving
  • Of u kunt het bedrag pinnen aan de balie van GBKZ, op het gemeentehuis van Bloemendaal. Neem uw aanslagbiljet mee
  • Betaal uw belasting voor de vervaldatum van het aanslagbiljet
Naar automatische incasso Bloemendaal (pdf, 91 KB) Naar automatische incasso Heemstede (pdf, 91 KB) Naar automatische incasso Zandvoort (pdf, 92 KB) Automatische incasso (DigiD nodig)