Betalen, regeling en automatische incasso

  • U kunt betalen per doorlopende incasso voor onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de voorlopige aanslag toeristenbelasting Zandvoort. Voor de overige belastingen kunt u niet betalen via doorlopende incasso. Geef de gemeente toestemming om het bedrag in 7 termijnen af te laten schrijven van uw rekening. Dit heet een machtiging.
  • Doorlopende incasso kan alleen voor bedragen boven € 70
  • Of u kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer van uw gemeente. Noem het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat in de omschrijving
  • Of u kunt het bedrag pinnen aan de balie van GBKZ, in het gemeentehuis van Bloemendaal. Neem uw aanslagbiljet mee
  • Betaal uw belasting voor de vervaldatum van het aanslagbiljet
Inloggen met DigiD Doorlopende incasso

Heeft u GBKZ binnen 10 dagen na uw aanslag een machtiging gegeven voor doorlopende incasso? Dan schrijft GBKZ de gemeentelijke belastingen in 7 termijnen van uw rekening af. Dit gebeurt aan het eind van de maand. Dit geldt voor de aanslag:

Ontvangt GBKZ uw machtiging na 10 dagen na uw aanslag maar voor de vervaldatum? Dan schrijft GBKZ de rest van de termijnen van uw rekening af.

Belastingaanslagen van minder dan € 70 maakt u over op het rekeningnummer van uw gemeente. Of u pint dit bedrag aan de balie van GBKZ in Overveen. Neem altijd uw aanslagbiljet mee.

Heeft u een ander rekeningnummer of wilt u uw machtiging voor doorlopende incasso intrekken? Geef dit door via het formulier ‘doorlopende incasso’ van uw gemeente.

Wilt u het bedrag van uw aanslag overmaken? Dan kunt u dat doen naar het IBAN-rekeningnummer van uw gemeente:

  • gemeente Bloemendaal: NL64BNGH0285129538
  • gemeente Heemstede: NL73BNGH0285129570
  • gemeente Zandvoort: NL12BNGH0285128728

Vergeet niet uw aanslagnummer in de omschrijving te noemen.

Betalen vanuit het buitenland

Betaalt u vanuit het buitenland? Dan doet u dit via de BIC/Swiftcode: BNGHNL2G. Vergeet niet uw aanslagbiljetnummer in de omschrijving te noemen.

Is de vervaldatum van uw aanslag voorbij en heeft u nog niet of nog niet alles betaald? Dan krijgt u een waarschuwing. Dit heet een aanmaning. U moet dan naast het openstaande bedrag van uw aanslag ook aanmaningskosten betalen. Binnen 14 dagen na de verzenddatum van de aanmaning moet uw betaling binnen zijn bij de gemeente inclusief de extra kosten.

Heeft u niet binnen 14 dagen betaald? Dan laat de gemeente de eis tot betaling uitvoeren door een deurwaarder. U krijgt dan een dwangbevel tot betaling. 
Als u vragen heeft over het dwangbevel of een ander bericht van de deurwaarder kunt u contact opnemen met het deurwaarderskantoor. De contactgegevens staan op het dwangbevel: Cannock Chase Public, 088 116 82 22

Bent u het niet eens met de extra kosten van uw aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Maak gebruik van het ‘Bezwaarformulier invorderingskosten’.

Maakt u geen gebruik van Digid? Download dan het formulier voor een doorlopende incasso aan uw woongemeente.

Naar het formulier doorlopende SEPA-machtiging (pdf, 139 KB)