Gemeentebelasting heffing en WOZ beschikking

Gemeentebelasting heffing en WOZ beschikking in februari

De belasting verordeningen zijn in december weer door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt op basis van deze nieuwe tarieven eind februari de aanslag voor gemeentelijke heffingen en indien van toepassing de WOZ beschikking van ons verwachten. Deze ontvang u per post. 

Als u vragen heeft over de inhoud van uw belastingaanslag, zoals uw grijze rolemmer of hondenbelasting, neem dan contact op met team Heffen. Bezwaren kunt u eenvoudig digitaal met DigiD opsturen naar ons. Gebruik hiervoor onze webformulieren. Bij vragen over de betaling van uw aanslag kunt u contact opnemen met team Invordering. Voor het afgeven van een automatische incasso machtiging kunt u een digitale machtiging invullen. Kwijtschelding kunt u ook met DigiD aanvragen via onze betaal pagina. 

Als u gebruik maakt van onze webformulieren krijgt u direct een zaaknummer in beeld en per mail toegestuurd. Per post ingediende stukken krijgen een ontvangstbevestiging per post van ons met een zaaknummer. 

Naar overzicht