GBKZ mag aanslagen en WOZ-waarden verzenden van Waarderingskamer

Eind februari 2022 verstuurt GBKZ weer belastingaanslagen lokale heffingen. Hierop staat ook de nieuwe WOZ-waarde van onroerende zaken, zoals woningen. De Waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven aan GBKZ om de WOZ-waarden van 2022 bekend te maken. Hiermee geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door GBKZ voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk? 

De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking en gemeenten taxaties van onroerende zaken, zoals huizen, goed uitvoeren. De WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021. De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd.

Waarom stijgen de WOZ-waarden?

Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde gestegen. Verhoging van de WOZ-waarde kan ook door nieuwbouw of verbouw, of niet eerder goed geregistreerde bijgebouwen. Ook kan het zijn dat een hogere WOZ-waarde op de aanslag staat. Dit komt doordat objectkenmerken van het pand zijn veranderd. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de oppervlakte, ligging, onderhoud van de woning. Inwoners, die vinden dat hun WOZ-waarde niet klopt, kunnen contact opnemen met GBKZ. Door eerst te bellen met GBKZ is bezwaar indienen vaak helemaal niet meer nodig.

Aanslag via Berichtenbox MijnOverheid

Aan klanten die hebben aangegeven dat ze de aanslag graag digitaal willen ontvangen, stuurt GBKZ de aanslagen via MijnOverheid. De rest gaat per post.
Let op: GBKZ stuurt nooit aanslagen per e-mail.

Naar overzicht